Tài liệu

Bài tập chi tiết máy có lời giải

Bài tập chi tiết máy có lời giải

Tài liệu Bài tập chi tiết máy bao gồm phần bài tập, bài giải và phụ lục can hệ đến đầy đủ chi tiết máy tiêu biểu. Mỗi chương là các bài tập can dự tới thông số hình học, động học, phân tách lực, tính toán ngoại hình, kiểm nghiệm và xác định khả năng chuyển vận của những chi tiết máy. Mời

Trả lời

DMCA.com Protection Status