Tài liệu

Hướng dẫn giải bài tập quy hoạch thực nghiệm

Hướng dẫn giải bài tập quy hoạch thực nghiệm

1.BỘ công thương TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM KHOA công nghệ sinh học VÀ kỹ thuật MÔI TRƯỜNG TIỂU LUẬN: GVHD: DƯƠNG HOÀNG KIỆT lực lượng 9: một.HOÀNG THỊ HOA 2208110022 hai.NGUYỄN THỊ HỒNG 2208110023 3.NGUYỄN NGỌC HÙNG 2208110025 4.TRẦN THỊ HƯƠNG 2208110027 5.NGUYỄN THANH THIÊN HƯƠNG 2208110028 6.NGUYỄN THỊ LIÊN 2208110033 7.LÊ THỊ KIM LIÊN 2208110034 09/12/2012
2.KẾ HOẠCH khiến cho VIỆC hàng ngũ stt Nội dung công việc thời kì Người thực hành hoàn thành 1 Xác định hồi quy thực nghiệm (bài hai.6). 18/04/2012 Nguyễn Thị Liên 2 Kiểm định sự đồng nhất của pp thí 23/04/2012 Nguyễn Thị Hồng nghiệm và tính phương sai tái hiện(bài 2.6), Sildes trang bìa. 3 Kiểm định hệ số hồi quy(bài hai.6) . 09/05/2012 trằn Thị Hương 4 Kiểm định sự thích hợp của mô hình vừa 15/04/2012 Ngọc Hùng tìm được(bài hai.6) , tài liệu tham khảo. 5 mua mô phỏng thích hợp (bài 3.6), Đặt vấn 21/04/2012 Nguyễn Thanh Thiên Hương đề. 6 Kiểm định fake thuyết Ho (bài 3.6), kết 04/05/2012 Lê Thị Kim Liên luận và kiến nghị. ^ y 7 Kiểm định sự phù hợp (bài 3.6) , 09/05/2012 Hoàng Thị Hoa soạn slides và tổng hợp hoàn chỉnh .
3.ĐẶT VẤN ĐỀ Phương trình hồi qui gần đúng phụ thuộc vào cách thức tính tiêu dùng để tính các hệ số hồi qui. phương pháp bình phương nhỏ nhất xác định hệ số phương trình hồi qui sao cho gần đúng với hy vọng toán học của thực nghiệm.
4.BÀI TẬP 1: cách thức BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU GIẢI BÀI TẬP hai.6

Trả lời

DMCA.com Protection Status