Tài liệu

Bài tập thị trường chứng khoán

Bài tập thị trường chứng khoán

Hỗ trợ ôn tập [TÀI LIỆU KHÁC] CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN *** DẠNG 1: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Giả định công ty tăng trưởng 1 năm là g (g < r) D0 là cổ tức năm ngoái. – Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức (g): g = ROE × b Trong đó: ROE: Thu nhập trên vốn cổ phần b: Tỷ lệ lợi nhuận tái đầu tư b = 1 – Tỷ lệ thanh toán cổ tức Xét 3 trường hợp: 1) Tăng trưởng đều g (tăng trưởng ổn định) D0  (1  g ) P rg 2) Không tăng trưởng g = 0 (cổ phiếu ưu đãi: thanh toán mức cổ tức đều bằng nhau) D0 P r 3) Tăng trưởng 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: D1 D2 Dt P1    ….  (1  r ) (1  r ) 1 2 (1  r )t D0  (1  g1 ) D0  (1  g1 ) 2 D0  (1  g1 )t    ….  (1  r )1 (1  r ) 2 (1  r )t D0  (1  g1 )   1  g1   t   1    r  g1   1  r   Học, học nữa, học mãi. Page 1

Hỗ trợ ôn tập [TÀI LIỆU KHÁC] Giai đoạn 2: Từ sau năm t trở đi tốc độ tăng trưởng cổ tức bắt đầu ổn định (g2) Dt  (1  g 2 ) D0  (1  g1 )t  (1  g 2 ) P2   (r  g 2 )  (1  r )t (r  g 2 )  (1  r )t Cộng 2 giai đoạn. Bài 1: Công ty X trong năm trước chi trả mức cổ tức là 40%. Giá của cổ phiếu hiện tại trên thị trường là 18.000 đ/cp. Mệnh giá 10.00đ. Trong năm đầu tiên người ta dự tính tốc độ tăng trưởng 30%, năm thứ hai là 20%, năm thứ 3 là 15%, từ năm thứ 4 trở đi tốc độ tăng trưởng đều đặn là 10%/năm. Định giá cổ phiếu này nếu như lãi suất yêu cầu của nhà đầu tư tương đương với LS ngân hang biết LSNH hiện nay là 20%. Giải: Cổ tức năm ngoái: D0  40% 10.000  4.000 đ Ta tính được: D1  D0  (1  g1 )  4.000  (1  30%)  5.200 đ D2  D0  (1  g1 )  (1  g 2 )  4.000  (1  30%)  (1  20%)  5.200 1, 2  6.240 đ Tương tự: D3  D2  (1  g3 )  7.176 đ D4  D3  (1  g 4 )  7.893, 6 đ Giá cổ phiếu: D1 D2 D3 D4 P    (1  r ) (1  r ) (1  r ) (r  g 4 )  (1  r )3 1 2 3 Thay số, ta được: P = 58.500 đ Vì giá của cổ phiếu hiện tại trên thị trường là 18.000đ < 58.500 đ nên ta nên mua cổ phiếu đó vì giá trị thực của cổ phiếu cao hơn giá hiện hành, do đó giá cổ phiếu có khả năng tăng lên trong tương lai. Học, học nữa, học mãi. Page 2

Hỗ trợ ôn tập [TÀI LIỆU KHÁC] 9% r  0, 045 2 Trả lãi nửa năm 1 lần nên t = 2 × 5 = 10 năm F = 1.000.000 đ Ta được: P = 960.436 đ c) Trái phiếu trên thị trường đang được bán với giá 999.780 đ > 960.436 đ thì bạn không nên mua trái phiếu đó vì giá trị thực của TP thấp hơn giá hiện hành, do đó giá trái phiếu có khả năng giảm đi trong tương lai. Bài 2: Một TP có thời hạn 10 năm, LS 10%, MG 100.000 đ/TP được phát hành vào ngày 1/1/2008, lãi hạch toán 6 tháng/lần. Trị giá TP hiện tại là 110.000 đ/TP. Định giá TP ? Biết rằng LS đáo hạn của TP tương đương là 12%. Giải: Giả sử định giá tại năm 2011: Giá TP: C C C F P   ….   (1  r ) (1  r ) 1 2 (1  r ) (1  r )t t C 1  F  1 t   r  (1  r )  (1  r )t Thay số: MG  LS coupon 100.000 10% c   5.000 đ 2 2 12% r  6% 2 F = 100.000 đ Thời hạn 10 năm  Thời hạn còn lại là 7 năm Lãi hạch toán 6 tháng/lần nên t = 14 Ta được: P = 90.705 đ Học, học nữa, học mãi. Page 5

Trả lời

DMCA.com Protection Status