Tài liệu

Bài thu hoạch chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ

Bài thu hoạch chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ

Tổng quan về tài liệu Bài thu hoạch chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ

ĐẢNG BỘ … ĐẢNG cộng SẢN VIỆT NAM CHI BỘ … Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2019 BÀI THU HOẠCH Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng dân chúng, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong bí quyết Hồ Chí Minh” Họ và tên:… Chức vụ… doanh nghiệp công tác: … Câu 1: Anh (chị) nêu nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019: “Xây dựng tinh thần tôn trọng quần chúng, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 1. vun đắp ý thức tôn trọng nhân dân: ­ Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng dân chúng xuất phát từ các bài học to được rút ra trong khoảng chiều sâu của lịch sử như Nguyễn Trãi đã kết luận: Lật thuyền mới rõ dân như nước. cùng lúc là sự vận dụng và tăng trưởng sáng tạo triết lí Mác­Lênin khi các nhà kinh điển khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. # dân chúng, dân chúng đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mệnh. ­ Tôn trọng dân chúng đầu tiên phải mang thái độ Phân tích cao vai trò, vị trí của quần chúng. #. Theo Hồ Chí Minh: “Nếu không sở hữu dân chúng thì Chính phủ ko đủ lực lượng… Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Muốn thật sự tôn trọng dân chúng thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, tích cực, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân.
­ Kế thừa ý kiến chủ nghĩa Mác­Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định “cách mạng là sự nghiệp của dân chúng nhân dân”. Mặt khác phải thấy rằng quần chúng. # tai mắt họ phổ quát, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy. “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng khiến được. dân chúng không ủng hộ, việc gì khiến cho cũng không nên”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm trong nước và những nước tỏ cho chúng ta biết: sở hữu nhóm dân chúng việc lớn tát mấy, khó khăn mấy khiến cho cũng được. ko mang, thì việc gì khiến cho cũng ko xong”. ­ ngoài ra, tôn trọng quần chúng còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, ko xúc tù túng dân. Phải xoành xoạch tôn trọng và giữ giàng của công, của quần chúng. Hồ Chí Minh chỉ rõ tôn trọng quần chúng. # với nhiều phương pháp, “không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ. ko được phí phạm nhân lực vật lực của dân, lúc huy động nên vừa phải, không nên đa dạng quá phao phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì với hại cho đời sống dân chúng. Biết viện trợ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân”. ­ Giữa năm 1948, Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 điều ko nên khiến và 6 điều nên khiến. Trong 6 điều ko nên làm với những điều can hệ tới cuộc sống hàng ngày của nhân dân đại quát, đồng bào miền ngược kể riêng như tín ngưỡng phong tục, đáng chú ý là “không bao giờ sai lời hứa”, “không nên làm cho hoặc kể điều gì sở hữu thể khiến cho dân hiểu lầm rằng mình xem khinh họ”. các điều nên khiến cho cũng can dự tới công việc thực tế hàng ngày, đặc biệt là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”. Hồ Chí Minh chấm dứt 12 điều đấy bằng bài thơ cổ động khẳng định đã là người thương nước thì “nhất quyết ko quên” và người nào cũng làm cho được, phải biến thành lề thói, muôn người như một. làm được như vậy thì dân tin, gốc vững. Mà “Gốc với vững cây mới bền. Xây lầu chiến thắng trên nền nhân dân”. 2. Phát huy dân chủ ­ Phát huy dân chủ là 1 góc cạnh bộc lộ ý thức tôn trọng quần chúng. #. Trong chế độ Dân chủ cùng hòa, dân là chủ, thì Chính phủ, Đảng, cán bộ trong khoảng trung ương tới địa phương đều phải phụng sự nhân dân, là công bộc
của dân, “sẵn sàng vui vẻ khiến cho trâu ngựa, khiến cho đầy tớ trung thành của nhân dân”. ­ trong khoảng chỗ Phân tích cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phận sự của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền khiến chủ của nhân dân. Cần phải tăng dân trí, bổ dưỡng tinh thần, năng lực làm cho chủ, lớn mạnh văn hóa chính trị và tính hăng hái công dân, khuyến khích dân chúng tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì 1 điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân làm sao cho họ sở hữu năng lực khiến cho chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám kể, dám khiến. Dân chủ được Người giảng giải ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ. song song, dân cũng phải có phận sự làm tròn nghĩa vụ công dân. ­ Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Bởi vì, “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một bí quyết giản đơn, chóng vánh, phần nhiều, mà các người tài nhiều năm kinh nghiệm, những đoàn thể to to, nghĩ mãi ko ra”. Muốn vậy, thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân, cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh. Bởi vì căn do của bệnh ấy là do phổ thông cán bộ ta xa quần chúng. #, nên ko hiểu biết tâm lý, hoài vọng của dân chúng, khinh quần chúng. #. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Theo Hồ Chí Minh “Không học hỏi dân thì ko lãnh đạo được dân. mang biết làm học sinh dân, mới khiến cho được thầy học dân”. ­ Phát huy quyền khiến cho chủ của quần chúng là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm nom sức khỏe…; phải để ý vững mạnh năng lực, tiềm năng của mọi người dân. Cán bộ nếu như sợ quần chúng, lúc có sai lầm, khuyết điểm thì sợ quần chúng. # phê bình mình. ko tin cậy nhân dân, họ quên rằng ko với đội ngũ dân chúng, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng ko xong, sở hữu hàng ngũ quần chúng. #, thì việc lớn mấy, khó mấy làm cho cũng được. không hiểu biết nhân dân, họ quên rằng dân chúng cần nhận ra ích lợi thiết thực, chẳng thể lý luận suông, chính trị suông. không yêu thương lái dân, họ chỉ biết đòi hỏi dân chúng, ko thiết thực trợ giúp quần chúng. #, thậm chí sở hữu nơi cán bộ lừa mị dân, dọa doạ dân 3. Về chăm lo đời sống Nhân dân:
­ Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước tiên là vì dân và do dân. cách mạng Tháng Tám thành công, một ngày sau Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ thúc bách giải quyết những trắc trở về đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng. Người nhấn mạnh “muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì với lợi cho dân phải khôn cùng làm, việc gì với hại cho dân phải khôn xiết giảm thiểu. Phải chú ý khắc phục hết những vấn đề dầu khó khăn đến đâu mặc lòng, các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Kháng chiến và kiến quốc gắn bó chặt chẽ sở hữu nhau. Muốn kháng chiến thành công thì phải với sức dân, lòng dân. Muốn mang sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng ko làm cho gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hành ngay: 1. khiến cho dân với ăn; hai. khiến dân mang mặc; 3. khiến dân mang chỗ ở; 4. khiến cho dân với học hành. dòng mục đích chúng ta đi tới là bốn điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng sở hữu tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập”. ­ Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, để nhiệt liệt hết sức chiến đấu cho chủ nghĩa thị trấn hội, ngoài ích lợi của giai cấp người lao động và nhân dân cần lao, Đảng ta ko có ích lợi gì khác. nghĩa vụ của đảng viên và cán bộ là phải đơn vị quần chúng, lãnh đạo nhân dân để giải phóng quần chúng. # và và nâng cao sinh hoạt, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa cho dân chúng. Để thực hiện được, Đảng cần đưa ra phương hướng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh thị trấn hội phù hợp mang quá trình phát triển kinh tế ­ phố hội, mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho phân khúc yếu thế, dễ thương tổn hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống, phát triển và thực hành rẻ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,… Chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh thị trấn hội của công dân. Đổi mới chính sách giảm nghèo theo hướng tụ họp, hiệu quả và tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều nhằm bảo đảm an sinh phố hội căn bản và tiếp cận những dịch

Nguồn: Tailieu. vn

Trả lời

DMCA.com Protection Status