Tài liệu

Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại

Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại

Tổng quan về tài liệu Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại

1. Phạm vi áp dụng
1.1. Chỉ dẫn kỹ thuật này (CDKT) hướng dẫn chọn thành phần bê tông nặng các
loại sau:
– Bê tông thông thường mác dưới 40 MPa;
– Bê tông mác 40 ÷ 60 MPa;
– Bê tông chịu uốn hoặc kéo;
– Bê tông chống thấm;
– Bê tông chịu mài mòn;
– Bê tông không co;
– Bê tông phục vụ công nghệ:
+ Vận chuyển bằng bơm;
+ Thi công kéo dài;
+ Tháo cốp pha sớm.
CDKT này không áp dụng để chọn thành phần bê tông có yêu cầu về lượng bọt khí
trong cấu trúc lớn hơn 3%.
1.2. Chọn thành phần bê tông được tiến hành theo các bước:
– Tính toán 3 thành phần định hướng;
– Thí nghiệm kiểm tra và chọn một thành phần có tính năng phù hợp yêu cầu thiết kế,
thi công;
– Điều chỉnh vật liệu bê tông theo vật liệu hiện trường.
1.3. Vật liệu được sử dụng chọn thành phần bê tông theo tiêu chuẩn này được lấy
theo TCVN liên quan hiện hành. Phương án chọn vật liệu cơ bản bao gồm xi măng,
cốt liệu lớn, nhỏ, phụ gia phù hợp cho từng loại bê tông được ghi trong chỉ dẫn này
là các định hướng để bê tông đạt các yêu cầu đề ra.
2. Các tiêu chuẩn liên quan
2.1. Xi măng
– TCVN 2682 : 1999 Xi măng Poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.
– TCVN 6260 : 1997 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.
– TCVN 4033 : 1995 Xi măng Poóc lăng Puzơlan.
– TCVN 4316 : 1986 Xi măng Poóc lăng xỉ hạt lò cao – Yêu cầu kỹ thuật.
– TCVN 6067 : 1995 Xi măng Poóc lăng bền sunphát – Yêu cầu kỹ thuật.
– TCVN 4787 : 1989 Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.
Chỉ dẫn kỹ thuật – Chọn thành phần bê tông các loại
khamibk@gmail.com 3
– TCVN 141 : 1986 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học.
– TCVN 4030 : 1985 Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng.
– TCVN 4031 : 1985 Xi măng – Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian
ninh kết và tính ổn định thể tích.
– TCVN 4032 : 1985 Xi măng – Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén.
– TCVN 6016 : 1995 Xi măng – Phương pháp thử xác định độ bền.
– TCVN 6017 : 1995 Xi măng – Phương pháp thử. Xác định thời gian đông kết và độ
ổn định.
– Phụ lục 1: Xi măng – Xác định cường độ bằng phương pháp nhanh trên mẫu

Download và tải Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại

Link freedownload tải Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại

Trả lời

DMCA.com Protection Status