Uncategorized

Danh từ chung và danh từ riêng

Danh từ chung và danh từ riêng

Danh từ chung và danh từ riêng

LUYỆN trong khoảng VÀ CÂU DANH trong khoảng CHUNG VÀ DANH trong khoảng RIÊNG I. Mục tiêu: -Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên khái niệm về ý nghĩa khái quát của chúng. -Biết bí quyết viết hoa danh trong khoảng riêng trong thực tiễn. II. Đồ sử dụng dạy học: -Bản đồ tự nhiên Việt Nam (có sông Cửu Long), tranh, ảnh vua Lê Lợi. -Giấy khổ to kẻ sẵn hai cột danh trong khoảng chung và danh từ riêng và bút dạ. -Bài tập một phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: -Gọi 1 HS lên bảng trả lời thắc mắc : Danh trong khoảng -1 HS lên bảng thực hiện đề nghị. là gì? Cho thí dụ. -Nhận xét, cho điểm HS . -2 HS sắm danh và đặt câu. hai. Bài mới: a. Giới thiệu bài: -Gv viết một câu ngắn có tên riêng, viết hoa.
VD: Bạn Hùng là 1 học trò ngoan. -Hỏi : + Em sở hữu nhận xét gì về cách viết các danh trong khoảng vừa tậu được trong câu trên? -Tại sao có danh từ viết hoa, mang danh trong khoảng lại -Danh từ Hùng được viết hoa, còn các không viết hoa? Bài học bữa nay sẽ giúp các danh trong khoảng khác ko viết hoa. em tư vấn nghi vấn ấy. -Lắng nghe. b. Nhận định ví dụ: Bài 1: -Gọi một HS đọc đề nghị và nội dung. -2 HS đọc thành tiếng. -Yêu cầu HS bàn luận cặp đội và mua từ -Thảo luận, tậu từ. đúng. a/ sông b/. Cửu Long c/. vua d/. Lê Lợi -Nhận xét và giới thiệu bằng bản đồ thiên nhiên Việt Nam (vừa đề cập vừa chỉ vào bản đồ một số sông đặc biệt là sông Cửu Long) và giới thiệu vua Lê Lợi, người đã với công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Hậu Lê ở nước ta. Bài 2: -Yêu cầu HS đọc đề bài. -1 HS đọc thành tiếng. -Yêu cầu HS bàn thảo cặp đôi và trả lời câu -Thảo luận cặp đôi.
hỏi. -Trả lời: -Gọi HS giải đáp, những HS khác nhận xét, bổ +Sông : Tên chung để chỉ các loại sung. nước chảy hơi lớn, trên đấy thuyền bè chuyển động được. +Cửu Long: Tên riêng của 1 loại sông sở hữu chín nhánh ở đồng bằng sông Cửu Long. +Vua: Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến. +Lê Lợi: tên riêng của vị vua mở màn nhà Hậu Lê. -Những trong khoảng chỉ tên chung của 1 loại sự vật -Lắng nghe. như sông, vua được gọi là danh trong khoảng chung. -Những tên riêng của 1 sự vật nhất quyết như Cửu Long, Lê Lợi gọi là danh trong khoảng riêng. Bài 3: -Gọi HS đọc buộc phải. -1 HS đọc thành tiếng. -Yêu cầu HS bàn thảo cặp đội và trả lời câu -Thảo luận cặp đôi. hỏi. -Tên chung để chỉ loại nước chảy tương -Gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ đối lớn: sông không viết hoa. Tên riêng
sung. chỉ một cái sông cụ thể Cửu Long viết hoa. -Tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến: vua ko viết hoa. Tên riêng chỉ một vị vua cụ thể Lê Lợi viết hoa. -Lắng nghe. -Danh trong khoảng riêng chỉ người địa danh cụ thể xoành xoạch phải viết hoa. c. Ghi nhớ: +Danh trong khoảng chung là tên của một cái vật: -Hỏi : +Thế nào là danh trong khoảng chung, danh từ sông, núi, vua, chúa, quan, cô giáo, học riêng? Lấy tỉ dụ. sinh,… +Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật: sông Hồng, sông Thu Bồn, núi Thái Sơn, cô Nga,… +Khi viết danh từ riêng, cần chú ý điều gì? +Danh trong khoảng riêng xoành xoạch được viết hoa. -Gọi HS đọc phần Ghi nhớ. đề cập HS đọc -3 HS đọc thành tiếng. thầm để thuộc ngay tại lớp. d. Luyện tập: Bài 1:
-Yêu cầu HS đọc đề xuất và nội dung. -2 HS đọc thành tiếng. -Phát giấy + bút dạ cho từng hàng ngũ. bắt buộc Hoạt động trong lực lượng. HS luận bàn trong nhóm và viết vào giấy. -Yêu cầu lực lượng xong trước dán phiếu lên bảng, những đội ngũ khác nhận xét. Bổ sung. -Kết luận để mang phiếu đúng. -Chữa bài. +Danh từ chung: Núi/ dòng/ sông/ dãy / mặt/ sông/ ánh / nắng/ đường/ dây/ nhà/ trái/ phải/ giữa/ trước. +Danh từ riêng: Chung/Lam/Thiên Nhẫn/ Trác/ Đại Huệ/ chưng Hồ. -Hỏi : +Tại sao em xếp từ dãy vào danh từ +Vì dãy là từ chung chỉ các núi nối chung? tiếp, liền nhau. +Vì Thiên Nhẫn là tên riêng của 1 dãy +Vì sao trong khoảng Thiên Nhẫn được xếp vào danh từ núi và được viết hoa. riêng? -Nhận xét, tuyên dương những HS hiểu bài. -1 HS đọc buộc phải. Bài 2: -Viết tên bạn vào vở . 3 HS lên bảng viết. -Yêu cầu HS đọc đề xuất.
-Yêu cầu HS tự làm cho bài. +Họ và tên người là danh từ riêng vì chỉ 1 người cụ thể nên phải viết hoa. -Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng. -Hỏi: +Họ và tên Cả nhà ấy là danh trong khoảng chung -Lắng nghe. hay danh trong khoảng riêng? Vì sao? -Nhắc HS luôn viết hoa tên người, tên địa danh, tên người viết hoa cả họ và tên đệm. 3. Củng cố- dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà học bài và viết vào vở: 10 danh trong khoảng chung chỉ đồ tiêu dùng, 10 danh từ riêng chỉ người hoặc địa danh.

Trả lời

DMCA.com Protection Status