GIỚI THIỆU ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với dịch vụ của Freedownload.com.vn, nơi tập trung vào các chủ đề về công nghệ, khoa học và cuộc sống. Dịch vụ này do Công ty Freedownload quản lý và phát triển. Để sử dụng các tiện ích tại Freedownload.com.vn, bạn cần làm theo các bước hướng dẫn cụ thể cho từng tài nguyên. Khi tiếp tục sử dụng, bạn chấp nhận tuân theo điều khoản này. Xin hãy đọc cẩn thận.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN

 1. Khi truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn khẳng định việc tuân thủ Điều khoản sử dụng này. Để sử dụng dịch vụ, bạn cần phải trên 14 tuổi. Nếu dưới 14 tuổi, bạn cần có sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ, và họ sẽ chịu trách nhiệm cho việc bạn tuân thủ Điều khoản này.
 2. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa Điều khoản này. Bạn luôn có thể xem phiên bản cập nhật tại đây. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi, điều này coi như bạn đã chấp nhận Điều khoản mới.
 3. Nếu bạn không đồng tâm với Điều khoản hiện tại hoặc bất kỳ phiên bản sau này, bạn có quyền ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

II. QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Thông tin đăng ký và một số dữ liệu khác về bạn sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Khi sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân theo như mô tả trong Chính sách Bảo mật.
 2. Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, hình ảnh, email, số điện thoại, và nhiều hơn nữa. Mọi thông tin bạn cung cấp là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bạn cung cấp và không đảm bảo tính đúng đắn, toàn vẹn hoặc chất lượng của nó.
 3. Khi bạn mua hoặc sử dụng dịch vụ trả phí, bạn thừa nhận và đồng ý với việc chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật.
 4. Nếu bạn là một người sử dụng dịch vụ trả phí (như học sinh, sinh viên, nhân viên hoặc bên thứ ba), bạn đồng ý rằng thông tin đăng ký của bạn có thể được chia sẻ với các tổ chức liên quan, như trường học, nhà tuyển dụng hoặc bên thứ ba thanh toán cho bạn.
 5. Nếu bạn truy cập dịch vụ với tư cách quản trị viên đại diện cho một tổ chức, bạn sẽ có quyền xem thông tin đăng ký của người dùng và chi tiết liên quan. Bạn phải tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đảm bảo thông tin được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích quản lý và giám sát.

III. QUY ĐỊNH NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

 1. Dịch vụ cho phép bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, hình ảnh, email, số điện thoại và nhiều hơn nữa. Mọi thông tin bạn cung cấp là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bạn cung cấp và không đảm bảo tính đúng đắn, toàn vẹn hoặc chất lượng của nó.
 2. Dù chúng tôi không giám sát nội dung người dùng, chúng tôi có quyền từ chối, di chuyển hoặc xóa nội dung vi phạm Điều khoản Dịch vụ hoặc không phù hợp.
 3. Chúng tôi không sở hữu nội dung bạn cung cấp. Khi bạn gửi nội dung, bạn cấp cho chúng tôi quyền tái tạo, chỉnh sửa và xuất bản nội dung đó mà không mất phí.
 4. Bạn cam kết sử dụng dịch vụ một cách hợp lý, hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của bên thứ ba. Bạn đồng ý không:4.1. Đăng nội dung trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư, hoặc gây khó chịu;4.2. Gây hại cho trẻ em;

  4.3. Mạo danh người khác hoặc tổ chức;

  4.4. Sử dụng dịch vụ để chuyển hướng đến trang web khác;

  4.5. Sửa đổi nội dung để che giấu nguồn gốc;

  4.6. Đăng nội dung mà bạn không có quyền;

  4.7. Đăng nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

  4.8. Đăng quảng cáo không mong muốn;

  4.9. Đăng tài liệu chứa virút hoặc mã độc;

  4.10. Cản trở hoặc làm gián đoạn dịch vụ;

  4.11. Quấy rối người dùng khác;

  4.12. Lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác; và/hoặc

  4.13. Quảng cáo trang web hoặc dịch vụ không liên quan.

 5. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể lưu giữ và tiết lộ nội dung người dùng khi cần thiết để tuân thủ luật hoặc bảo vệ quyền và an toàn của chúng tôi và người dùng khác.

IV. NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA VÀ LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB KHÁC

Freedownload.com.vn có thể bao gồm nội dung từ các nguồn bên thứ ba và có các liên kết tới các website khác. Freedownload.com.vn không chứng nhận, ủng hộ, đề cử hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang website được liên kết nào. Thêm vào đó, những trang website này không nằm dưới sự quản lý của Freedownload.com.vn, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trên những trang website đó, bao gồm nhưng không hạn chế, các liên kết xuất hiện trên chúng hoặc bất kỳ sự cập nhật hoặc biến đổi nào của chúng.

V. KẾT THÚC DỊCH VỤ

 1. Bạn phải chấp nhận rằng Freedownload.com.vn có quyền kết thúc tài khoản của bạn nếu chúng tôi nhận định bạn có vi phạm hoặc không tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Sau khi kết thúc, Freedownload.com.vn có thể loại bỏ và hủy bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn trên Dịch vụ.
 2. Freedownload.com.vn giữ quyền chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc dừng cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn chấp nhận rằng Freedownload.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vì việc chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc dừng cung cấp Dịch vụ, trừ khi có thỏa thuận riêng giữa Freedownload.com.vn và bên thứ ba đó.

VI. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Bạn nhận biết và đồng ý rằng mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Dịch vụ, phần mềm liên quan đến Dịch vụ, cũng như mọi nội dung (bao gồm văn bản, video, âm thanh, hình ảnh và các tài liệu khác) trên Dịch vụ, trừ Nội dung Người dùng, đều thuộc về Freedownload.com.vn và các đối tác cấp phép của Freedownload.com.vn.
 2. Bạn cam đoan không tái sử dụng, sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ (bao gồm văn bản, video, âm thanh, hình ảnh và các tài liệu khác) mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ phía chúng tôi.
 3. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý:3.1. Chỉ truy cập Dịch vụ và Nội dung thông qua giao diện do Freedownload.com.vn cung cấp và không sử dụng bất kỳ phương tiện nào khác; và3.2. Không chỉnh sửa, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Dịch vụ, dù là toàn bộ hay một phần, trừ khi có sự cho phép rõ ràng từ Freedownload.com.vn hoặc các bên thứ ba liên quan (bao gồm cả các nhà quảng cáo).

VII. LIÊN HỆ VÀ THÔNG BÁO

 1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn báo cáo về vi phạm Điều khoản Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ [địa chỉ cần cung cấp].
 2. Chúng tôi có thể gửi thông báo và liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại dựa trên thông tin đăng ký của bạn. Điều này bao gồm cả việc thông báo về những thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ.
5/5 - (1 bình chọn)