Tài liệu

Giáo án tuyên ngôn độc lập

Giáo án tuyên ngôn độc lập

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
– Tái hiện lại kiến thức cơ bản của bài học.

– Rèn luyện kĩ năng làm văn bằng các đề bài cụ thể:

+ Câu hỏi tái hiện kiến thức (2 điểm)

+ Câu hỏi nghị luận văn học (5 điểm – chủ yếu là lập dàn ý).

– Ra đề bài cho HS tự luyện tập tại nhà.

B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

1. Thầy: SGK,SGV,Giáo án, TLTK.

2. Trò: SGK, Vở viết, đề cương ôn tập tốt nghiệp liên quan đến bài học, STK.

C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

– GV tổ chức giờ học bằng cách kết hợp các PP: phát vấn, gợi mở, kết hợp ôn luyện.

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định :

2. Kiểm tra bài cũ : (kết hợp trong giờ)

3. Bài mới:

Trả lời

DMCA.com Protection Status