Tài liệu

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

 

Giáo trình “Quản lý nhà nước về kinh tế” có nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, khái quát cơ bản, có tính hệ thống của một môn khoa học về việc Nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân của Nhà nước. Nội dung giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại, Việt Nam trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế.

Tóm tắt: Giáo trình Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Đại học kinh tế Quốc dân là tài liệu giảng dạy môn học “Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế” tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức, lý luận, khái quát cơ bản, có tính hệ thống của một môn khoa học về việc Nhà Nước quản lý nền kinh tế quốc dân của nhà nước.
Mục lục:

Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan về quản lý về nhà nước
Chương 2: Quy luật và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế
Chương 3: Công cụ và các phương pháp quản lý của nhà nước về kinh tế
Chương 4: Mục tiêu và các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế
Chương 5: Thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế
Chương 6: Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế
Chương 7: Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
Tài liệu tham khảo
Review sách

Tài liệu Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế Đại học kinh tế Quốc dân được thẩm định, hoàn thiện để trở thành giáo trình chuẩn. Các tác giả đã sửa chữa bổ sung giáo trình theo tinh thần đóng góp của Hội đồng thẩm định, của tổ tư vấn hoàn thiện giáo trình và các ý kiến đóng góp của bạn đọc trong và ngoài trường về kết cấu, nội dung nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại, Việt Nam trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế.

Nguồn: tailieu .vn/

Trả lời

DMCA.com Protection Status