Tài liệu

Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của việt nam

Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của việt nam

TIỂU LUẬN Thực trạng & biện pháp phân tách Cán cân trả tiền quốc tế ở Việt Nam hiện nay 1
LỜI nói ĐẦU Cán cân thanh toán quốc tế là một trong những tài khoản kinh tế vĩ mô quan yếu phản ánh hoạt động kinh tế đối ngoại của 1 nước mang phần còn lại của thế giới. Nó mang quan hệ chặt chẽ sở hữu những trương mục kinh tế vĩ mô khác như bản cân đối ngân sách, cân đối tiền tệ, hệ thống account quốc gia. Chính do vậy, cán cân thanh toán đã trở nên công cụ quan yếu để đề ra các chính sách vững mạnh kinh tế và những diễn biến trong cán cân thanh toán của một nước là mối để ý bậc nhất của những nhà hoạch định chính sách. tuy nhiên, để lập được 1 bản cán cân thanh toán quốc tế phần nhiều chuẩn xác và kịp thời là 1 việc rất khó khăn do khuôn khổ thu thập số liệu cán cân thanh toán quốc tế quá rộng. Việc phân tích các trạng thái và đưa ra các giải pháp điều chỉnh cán cân trả tiền trong từng thời gian phát triển kinh tế của 1 quốc gia cũng là việc khó do các khu vực trong nền kinh tế có quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau. sở hữu thể nói rằng việc ra đời, phân tách điều chỉnh cán cân trả tiền quốc tế đối có Việt Nam là rất mới mẻ và thiếu kinh nghiệm, để cán cân thanh toán quốc tế phát triển thành một công cụ phân tách, quản lý tốt các hoạt động kinh tế đối ngoại thì vấn đề nhu yếu là phải sở hữu sự nghiên cứu cả về lý luận lẫn thực tại trong việc có mặt trên thị trường, phân tích và điều chỉnh cán cân trả tiền quốc tế. Mong muốn đưa ra các ý kiến đóng góp về cán cân trả tiền quốc tế, lực lượng chúng tôi đã thực hành đề tài “ Thực trạng và biện pháp phân tách cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam hiện nay”. ước vọng đóng góp thì nhiều, song lực thì có hạn và thiếu kinh nghiệm thực tế nên dù rằng đã với nhiều phấn đấu nhưng bài thảo luận cứng cáp ko hạn chế khỏi các thiếu sót. vì thế, hàng ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của thầy và Anh chị để bài thảo luận được hoàn thiện hơn. hai
MỤC LỤC LỜI đề cập ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………………. hai U Danh mục bảng ……………………………………………………………………………………………………………… 4 Ι. TỔNG QUAN VỀ CÁN CÂN thanh toán QUỐC TẾ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 định nghĩa cán cân thanh toán quốc tế ……………………………………………………… 5 1.1 định nghĩa cán cân thanh toán quốc tế …………………………………………… 5 THỰC TRẠNG CÁN CÂN thanh toán QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM bây giờ ……………………………………………………………………… 13 ΙΙΙ. giải pháp …………………………………………………………………………………………………………………. 32 một.3 biện pháp lôi kéo chuyển giao vãng lai từ nước ngoài vào Việt Nam. ………………………………………………………………………………………………………………. 39 4. các giải pháp điều chỉnh ăn xài ………………………………………………….. 44 4.1. tiêu dùng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. ………… 44 3
Danh mục bảng Bảng 1.1 : mô hình cán cân trả tiền quốc tế. Bảng hai.1 : Cán cân vãng lai của Việt Nam trong quá trình trong khoảng 2000-2007 Bảng 2.2 : Cán cân vãng lai của Việt Nam từ năm 2008-2010 Bảng 2.3 : Cán cân vãng lai 6 tháng đầu năm 2010 Bảng hai.4 : Cán cân thương mại của Việt Nam trong khoảng năm 2000-2007 Bảng 2.5 : Cán cân thương mại của Việt Nam trong khoảng năm 2008 – 2010 Bảng 2.6 : Cán cân thương nghiệp của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 Bảng hai.7 : Cán cân dịch vụ của Việt Nam trong khoảng năm 2000-2010 Bảng 2.8 : Cán cân thu nhập của Việt Nam trong khoảng năm 2000-2010 Bảng 2.9 : Cán cân chuyển giao vãng lai 1 chiều của Việt Nam trong khoảng năm 2000-2010 Bảng hai.10 : Cán cân chuyển giao vãng lai 1 chiều 6 tháng đầu năm 2010 Bảng hai.11: Cán cân vốn của Việt Nam từ năm 2000 – 2010 Bảng 2.12: đầu cơ trực tiếp nước ngoài của Việt Nam trong khoảng 2000 – 2009 Bảng hai.13: đầu cơ gián tiếp nước ngoài của Việt Nam từ 2000 – 2009 4
Ι. TỔNG QUAN VỀ CÁN CÂN thanh toán QUỐC TẾ khái niệm cán cân trả tiền quốc tế một.1 khái niệm cán cân trả tiền quốc tế Cán cân thanh toán quốc tế (balance of payments) là 1 bản Con số Thống kê tổng hợp có hệ thống, biên chép lại đa số các giao dịch kinh tế giữa người trú ngụ và người không cư trú trong một giai đoạn một mực thường là một năm. Cán cân trả tiền quốc tế là 1 trong các Báo cáo Con số tổng hợp quan trọng nhất đối sở hữu mỗi đất nước. những chỉ tiêu của BOP cho biết: có bao nhiêu hàng hóa, nhà cung cấp mà một quốc gia đó xuất khẩu, nhập khẩu; đất nước này hiện đang là con nợ hay chủ nợ đối có phần còn lại của thế giới; dự trữ ngoại hối của ngân hàng Trung ương tăng lên hay giảm xuống trong kỳ Con số là như thế nào. 1.2. định nghĩa người cư trú và người ko cư trú: Để phát triển thành người trú ngụ của 1 quốc gia cần hội đủ song song hai tiêu chí: • Thời hạn cư trú từ 12 tháng trở lên. • có nguồn thu nhập từ quốc gia nơi cư trú. Đối sở hữu Việt Nam, định nghĩa người cư trú và người ko cư trú được quy định tại khoản hai và 3 Điều 3 trong Nghị định 164/1999/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11/1999 của Chính phủ về cán cân trả tiền quốc tế của Việt Nam. 2. Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế: Theo thông lệ, BOP bao gồm hai phòng ban chính: cán cân vãng lai và cán cân vốn. những hạng mục thuộc account vãng lai phản chiếu luồng thu nhập, khi mà các hạng mục thuộc tài khoản vốn đề đạt sự đổi thay trong tài sản mang và tài sản nợ giữa người cư trú và người ko cư trú. 5
những khoản thu như xuất du nhập hàng hóa, dịch vụ được ghi với, khiến nảy sinh cung ngoại tệ; các khoản chi như nhập cảng hàng hóa, dịch vụ được ghi nợ, khiến cho phát sinh cầu ngoại tệ trên thị phần ngoại ân hận. Về mặt nguyên tắc, BOP của mỗi đất nước với thể được ghi chép, hạch toán bằng bất cứ đồng bạc nào, dù rằng vậy nhưng việc ghi nợ và ghi sở hữu luôn tuân thủ: • những bút toán ghi mang (+) phản chiếu cung ngoại tệ. • những bút toán ghi nợ (-) phản ánh cầu ngoại tệ. Kí Nội dung Doanh số Doanh số Cán cân hiệu thu (+) chi (-) (ròng) CA Cán cân vãng lai -70 TB Cán cân thương nghiệp -50 – Xuất khẩu hàng hóa (FOB) +150 – nhập khẩu hàng hóa (FOB) -200 SE Cán cân dịch vụ -40 – Thu từ xuất khẩu nhà sản xuất +120 – Chi cho nhập khẩu nhà cung cấp -160 IC Cán cân thu nhập +10 – Thu +20 – Chi -10 Tr +30 Chuyển giao vãng lai 1 chiều +10 – Thu – Chi -20 K Cán cân vốn +50 KL Vốn dài hạn +90 – Chảy vào +140 – Chảy ra -50 KS Vốn ngắn hạn -35 – Chảy vào +20 – Chảy ra -55 +5 KTr Chuyển giao vốn 1 chiều +5 -10 OM Lỗi và sai sót -10 OB Cán cân khái quát -20 OFB Cán cân bù đắp chính thức +20 ΔR thay đổi dự trữ +15 +15 Vay IMF và các NHTW khác +5 +5 L các nguồn tài trợ khác +0 +0 # 6

Nguồn: https: //tailieu. vn/

Trả lời

DMCA.com Protection Status