Tài liệu

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Tóm tắt tài liệu: Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM thị thành HỒ CHÍ MINH KHOA LỊCH SỬ Ử ï ß BÀI TIỂU LUẬN MÔN: CHỦ NGHĨA thị trấn HỘI công nghệ Đề Tài: sứ mạng Lịch Sử Của Giai Cấp người lao động GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà SVTH: lực lượng SV Tổ 2 – Sử 3A đô thị HỒ CHÍ MINH NGÀY 26/9/2008
hàng ngũ SV Tổ hai – Sử 3A Bài Tiểu Luận Môn CNXHKH DANH SÁCH TỔ 2 – SỬ 3A 1. Lê Thanh Hải – Tổ trưởng 7. Hoàng Thị Hương 2. Lê Thị Hải 8. Mai Thị Huyền 3. Lâm Thị Bích Huệ 9. ĐỗThị Loan 4. Ngô Thị Huê 10. Lê Thị Lan 5. Nguyễn Thị Hiền 11. Trịnh Thị Hồng 6. Hoàng Thị Hoa 12. è Đức Luyện 2
nhóm SV Tổ 2 – Sử 3A Bài Tiểu Luận Môn CNXHKH MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………………………..2 MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………………………3 I. – các khái niệm…………………………………………………………………………………………4 I.1. khái niệm về giai cấp công nhân:……………………………………………………………….4 I.2. định nghĩa về giai cấp nông dân: ………………………………………………………………..4 I.3. định nghĩa về tầng lớp tri thức:…………………………………………………………………..4 I.4. định nghĩa về công nghiệp hóa – đương đại hóa: ……………………………………………5 I.5. khái niệm về nền kinh tế tri thức:………………………………………………………………5 I.6. định nghĩa về thuộc tính: …………………………………………………………………………..6 II. – LẤY thông tin VÀ SO SÁNH GIỮA VIỆT NAM VÀ toàn cầu………………6 II.1. Cơ cấu nghề nghiệp:………………………………………………………………………………..6 II.1.a. Thế giới:……………………………………………………………………………………………6 II.1.b. Việt Nam:………………………………………………………………………………………….6 II.2. Số lượng công nhân qua các thời kỳ:…………………………………………………………7 II.2.a. Thế giới:……………………………………………………………………………………………7 II.2.b. Việt Nam:………………………………………………………………………………………….7 II.3. Tổng số công nhân mang cổ phần cổ phiếu và vốn đầu tư:……………………………..7 II.4. Trình độ của công nhân:……………………………………………………………………………7 II.4.a. Thế giới:……………………………………………………………………………………………7 II.4.b. Việt Nam:………………………………………………………………………………………….8 II.5. Đời sống người lao động Việt Nam………………………………………………………………….9 III. – tư vấn CÂU HỎI:…………………………………………………………………………………10 III.1. Câu 1:Phân tích một số biến đổi của GCCN trong sự nghiệp CNH , HĐH đất nước. Sự biến đổi đó với làm cho thay đổi sứ mạng của giai cấp công nhân không?. …10 III.2. Câu 2: phân tích tác động của sự nghiệp công nghiệp hóa , tiên tiến hóa đất nước tới sự thay đổi cơ cấu giai cấp công nhân nước ta?………………………………..21 III.3. Câu 3: So sánh 1 số điểm khác nhau về công đoạn hình thành, sự ra đời doanh nghiệp Đảng cùng Sản Việt Nam và Đảng cộng Sản Châu Âu?…………………….23 Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………29 Báo cáo đơn vị lao động quốc tế I LO……………………………………………………………29 Thống kê của báo chí công nghệ phố hội………………………………………………………………..29 Nhà xuất bản Báo cáo Việt Nam………………………………………………………………………29 Tài liệu từ Internet……………………………………………………………………………………………29 3
hàng ngũ SV Tổ 2 – Sử 3A Bài Tiểu Luận Môn CNXHKH I. – các định nghĩa I.1. định nghĩa về giai cấp công nhân: Giai cấp công nhân là phân khúc những công nhân được hình thành dưới chế độ tư bản là thành phần chính yếu tạo nên của nả phường hội và được hưởng rất ít trong số tài sản đó dưới thời tư bản chủ nghĩa(lưu ý chỉ xét trong ngành nghề công nghiệp và tay chân nghiệp). Giai cấp người lao động hay giai cấp vô sản, theo Karl Marx là giai cấp của các người phải bán sức cần lao để đổi lấy lương thuởng và họ ko phải là chủ sở hữu của công cụ cung cấp. Cũng theo Marx, giai cấp công nhân là giai cấp tạo ra những giá trị thặng dư và sự ấm no cho thị trấn hội. bây giờ, đây là giai cấp lao động cung ứng ra của nả vật chất trong ngành công nghiệp mang trình độ kỹ thuật và khoa học ngày càng hiện đại. Sản phẩm thặng dư do họ làm cho ra là nguyên do chủ yếu cho sự no ấm và lớn mạnh xã hội. I.2. định nghĩa về giai cấp nông dân: Trước đây giai cấp dân cày nghĩa là những tập đoàn người sản xuất nhỏ, làm công cho địa chủ và cho phú nông trong nông nghiệp dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về ruộng đất.(Hoặc: Giai cấp nông dân là những người làm nghề trồng trọt, cày cấy, dân cày là một lực lượng rất to lớn của dân tộc). I.3. định nghĩa về tầng lớp tri thức: tầng lớp kiến thức là tầng lớp mà các người chuyên khiến việc và cần lao bằng trí não. 4
đội ngũ SV Tổ hai – Sử 3A Bài Tiểu Luận Môn CNXHKH I.4. khái niệm về công nghiệp hóa – hiện đại hóa: Công nghiệp hóa,hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi cơ bản những hoạt động cung ứng, kinh doanh, nhà cung cấp, quản lý kinh tế – xã hội từ việc tiêu dùng lao động tay chân sang dùng sức cần lao cùng với khoa học tiên tiến, tạo ra năng suất lao động phường hội cao.(SGK địa lớp 9) a. Công nghiêp hóa là: biến một nước có nền kinh tế ko phải công nghiệp ( như nước ta là nước mang nền kinh tế nông nghiệp) trở thành 1 nước mà có GDP ( thu nhập quốc dân) cốt yếu do công nghiệp mang đến. b. đương đại hoá: là cải biến các gì lạc hậu, nâng cấp nó trở nên mới mẻ, hiệu quả. => Công nghiệp hóa là thời kỳ nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong rất nhiều các đơn vị quản lý kinh tế của 1 vùng kinh tế hay một nền kinh tế. đấy là tỷ trọng về lao động, về trị giá gia nâng cao, v.v… Đây là công đoạn chuyển biến kinh tế-xã hội ở 1 cùng đồng người trong khoảng nền kinh tế mang chừng độ tập kết tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình “hiện đại hóa”. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội này đi đôi có tiến bộ khoa học, đặc thù là sự lớn mạnh của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa còn gắn liền có đổi thay các hình thái triết học hoặc sự đổi thay thái độ trong nhận thức khi không. I.5. khái niệm về nền kinh tế tri thức: Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà trong đấy sự sản sinh, phổ cập và tiêu dùng kiến thức giữ vai trò quyết định nhất đối có sự lớn mạnh kinh tế, tạo ra của nả, tăng chất lượng cuộc sống. Trong nền kinh tế kiến thức vẫn còn nông nghiệp và công nghiệp nhưng 2 lĩnh vực này chiếm tỷ lệ tốt. Cũng như trong nền kinh tế công nghiệp vẫn còn nông nghiệp nhưng nông nghiệp nhỏ bé. Trong nền kinh tế tri thức, chiếm tất cả là các cấp kinh tế dựa vào kiến thức, dựa vào những thành tựu mới nhất của khoa học và kỹ thuật. 

Nguồn tailieu . vn

Trả lời

DMCA.com Protection Status