Tài liệu

Tóm tắt kiến thức kinh tế vi mô

Tóm tắt kiến thức kinh tế vi mô

Môn học gồm 21 chương được giới thiệu trong 9 buổi. Một số chương sẽ chỉ được giới thiệu khái quát trên lớp. Tuy nhiên sinh viên cần phải đọc và nắm vững tất cả các chương để hoàn thành tốt bài thi giữa kỳ và kết thúc học phần.

Chương 1:   Mười nguyên lý của kinh tế học

Chương này giới thiệu các nguyên lý cơ bản nhất của kinh tế học về cách thức con người ra quyết định, cách thức họ tương tác với nhau trên thị trường và những nguyên lý tổng quát về cách thức vận hành của thị trường.

Chương 2:   Suy nghĩ như một nhà kinh tế học

Chương này giới thiệu về phương pháp nghiên cứu của kinh tế học, cách thức xây dựng các mô hình và vai trò của các giả định. Hai mô hình cơ bản nhất là Sơ đồ chu chuyển và Đường giới hạn khả năng sản xuất cũng được trình bày. Ngoài ra sinh viên cũng được giới thiệu về vai trò của nhà kinh tế học trong các chính sách, kèm theo đó là khái niệm kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc.

            Chương 3:  Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại

Chương này giải thích tại sao các cá nhân có thể có lợi khi chuyên môn hóa và tương tác với nhau trên thị trường.

            Chương 4: Các lực lượng cung và cầu trên thị trường

Đường cung, đường cầu và cách thức mà hai đường này kết hợp để tạo ra trạng thái cân bằng trên thị trường sẽ được giới thiệu trong chương này.

            Chương 5: Độ co giãn và ứng dụng

Ở chương này sinh viên sẽ được khái niệm về độ co giãn – là thước đo mức độ phản ứng của người tiêu dùng và người sản xuất với các mức giá – và ứng dụng của nó.

            Chương 6: Cung, cầu và chính sách can thiệp giá của chính phủ

Nội dung bao gồm:

6.1. Cung, cầu và kiểm soát giá của chính phủ: giới thiệu hai cách thức cơ bản nhất mà chính phủ áp dụng để can thiệp vào thị trường – kiểm soát giá và  thuế – đồng thời giải thích những tác động của chính sách này đến thị trường.

6.2. Người tiêu dùng, nhà sản xuất và hiệu quả thị trường: phần này giới thiệu khái niệm thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất như là thước đo hiệu quả thị trường.

6.3 Ứng dụng: Chi phí của thuế: phần này hướng dẫn cách áp dụng các khái niệm đã học để phân tích tác động phúc lợi của thuế. Cụ thể là thuế sẽ tác động đến thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng và tổn thất vô ích như thế nào. Đây là chương sinh viên tự đọc.

6.4 Ứng dụng: Thương mại quốc tế:  phần này trình bày cách áp dụng nguyên lý mà theo đó các cá nhân sẽ có lợi khi trao đổi mua bán với nhau vào trượng hợp thương mại quốc tế. Chương này cũng áp dụng các khái niệm phúc lợi để chỉ ra những lợi ích và tổn thất từ thương mại cho các bên tham gia, đồng thời chỉ ra tác động của các biện pháp thương mại và tác động mà những chính sách này gây ra cho phúc lợi xã hội. Đây là chương sinh viên tự đọc.

Chương 7: Ngoại tác (tự đọc)

Chương này giới thiệu một trường hợp của thất bại thị trường: ngoại tác, các hậu quả về phúc lợi của ngoại tác và các chính sách giải quyết vấn đề ngoại tác.

Chương 8: Hàng hóa công và nguồn lực chung (tự đọc)

Chương này giới thiệu về hàng hóa công và các hậu quả về phúc lợi của nó cũng như các chính sách giải quyết vấn đề này.

Chương 9: Thiết kế hệ thống thuế (tự đọc)

Chương này bàn về các vấn đề trong thiết kế hệ thống thuế và những tác động của nó đối với phúc lợi xã hội và sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng.

Chương 10: Chi phí sản xuất

Trong chương này sinh viên sẽ làm quen với các khái niệm liên quan đến chi phí của doanh nghiệp.

Chương 11: Doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh

Khái niệm về thị trường cạnh tranh và hành vi của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo sẽ được giới thiệu trong bài này.

Chương 12: Doanh nghiệp độc quyền

Chương này giải thích hành vi của doanh nghiệp độc quyền, những tổn thất do độc quyền gây ra và thảo luận về các chính sách của chính phủ đối với doanh nghiệp độc quyền.

Chương 13: Cạnh tranh độc quyền

Khái niệm về thị trường cạnh tranh và hành vi của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh độc quyền, cũng như phúc lợi xã hội trong trường hợp thị trường cạnh tranh độc quyền sẽ được giới thiệu trong chương này.

Chương 14: Độc quyền nhóm

Chương này giới thiệu về cấu trúc phức tạp nhất của thị trường: thị trường độc quyền nhóm trong đó chỉ có vài người bán. Sinh viên sẽ được giới thiệu về hành vi của doanh nghiệp trên thị trường này và những kết quả về mặt phúc lợi của nó. Các khái niệm liên quan như lý thuyết trò chơi, tình trạng tiến thoái lưỡng nan của người tù cũng sẽ được giới thiệu để giải thích quyết định của doanh nghiệp trong việc hợp tác với các doanh nghiệp khác. Các chính sách của chính phủ đối với cấu trúc thị trường này cũng sẽ được thảo luận.

Chương 15: Thị trường các yếu tố sản xuất (tự đọc)

Chương này giới thiệu tổng quan về cung và cầu của các yếu tố sản xuất: lao động, đất và vốn.

Chương 16: Tiền lương và phân biệt đối xử (tự đọc)

Chương này thảo luận về vấn đề phân biệt đối xử trên thị trường lao động, những hậu quả của chúng về mặt phúc lợi và các chính sách của chính phủ.

Chương 17: Bất bình đẳng thu nhập và nghèo (tự đọc)

Chương này giới thiệu các phương pháp đo lường nghèo và bất bình đẳng về thu nhập, các triết lý về vấn đề tái phân phối thu nhập để đạt mục tiêu công bằng, đồng thời thảo luận về các chính sách của chính phủ nhằm mục tiêu giảm nghèo.

Chương 18: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

Chương này trình bày mô hình giải thích hành vi của người tiêu dùng.

Trả lời

DMCA.com Protection Status